RSS
A A A
SmodBIP

Podstawa prawna działalności

  • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
  • statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie nadany Uchwałą Nr XXI/287/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 sierpnia 2016 r. z późniejszymi zmianami.


Opublikował: Tomasz Talarski
Publikacja dnia: 20.07.2018
Podpisał: Karolina Sidowska-Ptasiewicz
Dokument z dnia: 19.07.2010
Dokument oglądany razy: 8 814