Witaj w naszej cyfrowej Poczytalni
 

MBP w ścisłej trzydziestce instytucji z całej Polski!

Po raz kolejny w tym roku Narodowe Centrum Kultury doceniło nasze starania w zakresie dostępności.

Nasza biblioteka znalazła się w gronie instytucji wytypowanych do skorzystania ze szkoleń, wizyt studyjnych, wypracowania diagnozy i strategii wdrożenia dostępności, a w późniejszym czasie – aplikowania o środki na dostosowanie przestrzeni i oferty do potrzeb użytkowników. To znaczący krok w kierunku systemowej zmiany, polegającej na zwiększeniu dostępności, rozumianej nie tylko jako likwidacja barier architektonicznych, komunikacyjnych czy cyfrowych, ale całościowe, pełne zrozumienia podejście do osób ze szczególnymi potrzebami i ich uczestnictwa w życiu społecznym.

Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury” finansowany jest w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Share Post
Brak komentarzy

NAPISZ KOMENTARZ