Witaj w naszej cyfrowej Poczytalni
 

Projektowanie uniwersalne kultury – jesteśmy beneficjentem projektu!

Miło nam poinformować, że Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie jest beneficjentem Zadania 1. projektu „Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność instytucji kultury”, który finansowany jest z ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.3 „Systemowa Poprawa Dostępności” Priorytetu III „Dostępność i Usługi dla Osób z Niepełnosprawnościami” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Rezultatem projektu będzie systemowa zmiana, polegająca na zwiększeniu dostępności, rozumianej nie tylko jako likwidacja barier technicznych, architektonicznych, ale również jako standard kreowania i projektowania oferty kulturalnej przy partycypacyjnym udziale osób z grupy docelowej projektu, tj. osób ze szczególnymi potrzebami. Projekt realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Więcej informacji o projekcie: www.nck.pl

Łączny budżet projektu wynosi 29 694 500 zł.

Z tego:
24 503 901,40 zł (82,52% wydatków kwalifikowalnych) pochodzi ze środków europejskich.
5 190 598,60 zł pochodzi z budżetu państwa.
Projekt będzie realizowany w okresie od 1 października 2023 do 31 marca 2027 roku.

Share Post
Brak komentarzy

NAPISZ KOMENTARZ