Witaj w naszej cyfrowej Poczytalni
 

Projektowanie uniwersalne kultury – przedsięwzięcie szkoleniowe

Ależ jesteśmy dumni i wdzięczni!
Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie znalazła się we wspaniałej trzydziestce instytucji z całej Polski, które wezmą udział w szkoleniach, wizytach studyjnych, wypracują diagnozę i strategię wdrożenia dostępności, a później będą aplikowały o środki na dostosowanie przestrzeni i oferty do potrzeb użytkowników. Rezultatem będzie systemowa zmiana, polegająca na zwiększeniu dostępności, rozumianej nie tylko jako likwidacja barier technicznych, architektonicznych, lecz także jako standard kreowania i projektowania oferty kulturalnej przy partycypacyjnym udziale osób ze szczególnymi potrzebami.
„Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury” finansowany jest w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
Share Post
Brak komentarzy

NAPISZ KOMENTARZ