Witaj w naszej cyfrowej Poczytalni
HomeHistoria

Historia

Biblioteka Publiczna w Legionowie powstała w 1949 r. na mocy „Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi z dnia 17 kwietnia 1946 r.” Początkowy księgozbiór – 700 egzemplarzy książek, został ufundowany przez Ministerstwo Oświaty. Po uzyskaniu praw miejskich 3 maja 1952 r. biblioteka zmieniła nazwę na Miejską Bibliotekę Publiczną. Zbiory biblioteczne liczyły wówczas 1500 książek, było 250 czytelników. Rozwój Legionowa i znaczny przyrost ludności spowodował zwiększone zapotrzebowanie na książkę. Wzrost czytelnictwa pozwolił na rozwój placówek bibliotecznych. W 1965 r. utworzono Filię Dziecięcą, w której na koniec pierwszego roku działalności było 1416 książek i 601 czytelników.
W następnych latach powstawały kolejne filie. Na początku lat dziewięćdziesiątych w Legionowie działała Biblioteka Główna, Filia dla dzieci oraz 5 filii. Księgozbiór liczył łącznie 65.347 woluminów. W kolejnych latach systematycznie uzupełniano księgozbiory nowymi pozycjami.
W ciągu 65 lat działalności były również podejmowane inne formy kulturalne. W latach 1991-1994 przy bibliotece funkcjonowała Galeria Biblioteka, w której wystawiano dzieła znaczących twórców współczesnych sztuk plastycznych. Na przestrzeni lat 1996-1997 działała kawiarnia i czytelnia prasy przy ul. Piłsudskiego 13.
Od września 2009 r. do lutego 2014 r. legionowska biblioteka pełniła funkcje biblioteki powiatowej.
W 2016 r. ponownie utworzono oddział dla dzieci i młodzieży.  Biblioteka rozpoczęła także działalność w nowym miejscu – Multimedialnej Strefie Obsługi Pasażera, o powierzchni 1692,64 mkw.
W sierpniu 2016 r. zbiory biblioteki składały się z 75580 woluminów oraz zbiorów specjalnych (audiobooki, filmy). W zbiorach Biblioteki znajdują się także gry na konsole oraz gry planszowe.
Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie łączy obecnie działalność biblioteczną i kulturalno-animacyjną. Oprócz udostępniania bibliotecznych zbiorów czytelnikom (oddziały dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży, dwie filie oraz punkt biblioteczny), zajmuje się promocją czytelnictwa oraz współtworzy życie kulturalne miasta. Oferta w tym zakresie obejmuje prowadzenie lekcji bibliotecznych, tematycznych, spotkania z ciekawymi ludźmi ze środowiska lokalnego, wystawy i wernisaże, spotkania autorskie, promocje książek, zajęcia dla dzieci i młodzieży umożliwiające rozwijanie zainteresowań twórczych, spektakle teatralne dla dzieci, konkursy literackie, fotograficzne i plastyczne.
W 2016 r. w bibliotece było zarejestrowanych 7339 czytelników, którzy odwiedzili placówki 38 026 razy wypożyczając 81 396 książek.

dworzec

Galeria zdjęć


X