Witaj w naszej cyfrowej Poczytalni
HomeKsiążka do domu

Książka do domu

Zapraszamy do skorzystania z usługi „Książka do domu”. Dzięki niej dostęp do literatury zyskają osoby, które nie mogą o własnych siłach przyjść do biblioteki. „Książka do domu” jest odpowiedzią na potrzebę kontaktu z literaturą wszystkich tych, którzy nie wychodzą z domu, nie mają możliwości czytania ebooków, są niepełnosprawni lub w podeszłym wieku.


Regulamin korzystania z usługi „Książka do domu”


§ 1 [Prawo korzystania]

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie prowadzi usługę „Książka do domu”.
2. Usługa jest realizowana przez cały rok.
3. Z usługi „Książka do domu” mogą korzystać mieszkańcy Legionowa, którzy ze względu na stan zdrowia, stopień niepełnosprawności nie mają innej możliwości dostępu do zbiorów bibliotecznych.
4. Usługa dostawy i odbioru zbiorów jest bezpłatna.
5. Użytkownik korzystający z usługi „Książka do domu” jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie.

§ 2 [Wypożyczanie]

1. Warunkiem koniecznym do skorzystania z usługi jest posiadanie przez użytkownika karty bibliotecznej. Kartę wydaje pracownik biblioteki.
2. Zbiory można zamawiać telefonicznie w godzinach pracy Biblioteki pod numerem telefonu: 22 732 00 36 wew. 102, za pośrednictwem katalogu online lub poczty elektronicznej: wypozyczalnia@bibliotekalegionowo.pl.
3. Użytkownik zobowiązany jest do pokwitowania odbioru dostarczonych mu pozycji.
4. Użytkownik może wypożyczyć łącznie do 5 pozycji – książek i/lub zbiorów specjalnych dostępnych w Bibliotece na okres 28 dni.
5. W uzasadnionych przypadkach termin zwrotu wypożyczonych zbiorów może zostać przesunięty.
6. Użytkownik ma obowiązek umówić się z Pracownikiem Biblioteki na odbiór wypożyczonych książek przed terminem zwrotu zbiorów.
7. Zamówione zbiory będą dostarczane pod wskazany przez użytkownika adres w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00.
8. Użytkownik może także zamawiać zbiory aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników.
9. Pracownicy Biblioteki na prośbę użytkownika udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze literatury.
10. Pracownik Biblioteki/wolontariusz odwiedzający użytkownika jest zobowiązany do okazania identyfikatora z pieczątką Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie.

§ 3 [Poszanowanie zbiorów]

1. Użytkownik zobowiązany jest starannie obchodzić się z wypożyczonymi zbiorami. Wszelkie zauważone uszkodzenia należy zgłosić pracownikowi Biblioteki.
2. Użytkownik, który zagubił bądź zniszczył zbiory biblioteczne zobowiązany jest odkupić takie same tytuły lub po uzgodnieniu z bibliotekarzem inne, o co najmniej tej samej wartości.

§ 4 [Postanowienia końcowe]

1. Użytkownikowi niestosującemu się do Regulaminu pracownik Biblioteki może ograniczyć liczbę wypożyczanych zbiorów oraz pozbawić prawa korzystania z usługi „Książka do domu” czasowo lub na stałe.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się od powyższych decyzji do Dyrektora Biblioteki w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
3. Odwołanie rozpatrywane jest w ciągu 14 dni od daty jego przyjęcia.
4. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Regulamin korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie.


Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.