Witaj w naszej cyfrowej Poczytalni
 

Diagnoza potrzeb i potencjału kulturowego mieszkańców Legionowa – ogłoszenie raportu

W ramach projektu „Biblioteka – dom inicjatyw”, dofinansowanego z programu BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, od lipca do września tego roku wraz z Kolektywem Badawczym prowadziliśmy diagnozę potrzeb i potencjału kulturowego mieszkańców w wieku od 25 do 44 lat. Jej wyniki zostały ogłoszone podczas oficjalnego spotkania w Poczytalni 24 października. 

Powstały raport opisuje oczekiwania wobec biblioteki i jej oferty. Prowadzone badania obejmowały więcej aspektów niż tylko potrzeby kulturalne osób, które wzięły w nim udział i rolę biblioteki w ich zaspokajaniu. Poruszone zostały również inne kwestie, m. in. kiedy mieszkańcy dysponują wolnym czasem i jak go spędzają, w jakich wydarzeniach chętnie biorą udział, czego brakuje im w naszym mieście i jak je postrzegają oraz czy pandemia wpłynęła na ich życie i potrzeby. Z tego powodu badanie może być przydatne nie tylko miejskiej bibliotece, lecz także innym instytucjom kultury, organizacjom pozarządowym czy przedsiębiorcom, chcącym sprofilować swoje działania skierowane do osób w wieku od 25 do 44 lat. Zarówno prowadzone w czasie diagnozy ankiety, jak i wywiady, pozwalały wypowiedzieć się także na temat rodzaju działań, jakie są potrzebne mieszkańcom, znanych im lokalnych artystów, którzy powinni być promowani w naszym mieście czy literatury, jaka ich interesuje.

Podczas spotkania ogłoszony został konkurs dla wszystkich chętnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych, które chciałyby zorganizować wydarzenie wypełniające lukę w ofercie kulturalnej dla mieszkańców miasta. Na realizację inicjatyw odpowiadających oczekiwaniom legionowian, wyrażonym podczas badania, przeznaczone zostanie 30 000 złotych. W listopadzie ogłoszona zostanie propozycja regulaminu konkursu, który będzie konsultowany do końca tego roku. Pierwszy kwartał przyszłego roku przeznaczony zostanie na nabór wniosków i wyłonienie zwycięzców, a realizacja projektów przewidziana jest na drugi i trzeci kwartał 2023 roku.

Spotkanie było tłumaczone na Polski Język Migowy.

Raport jest dostępny pod linkiem: https://www.bibliotekalegionowo.pl/wp-content/uploads/2022/11/Diagnoza-potrzeb-oraz-potencjału-kulturowego-mieszkańców-Legionowa.pdf

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Share Post
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.