Witaj w naszej cyfrowej Poczytalni
 

Lotne Brygady Biblioteczne

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała kolejne dofinansowanie – tym razem Narodowe Centrum Kultury przyznało jej 17400 zł na realizację projektu Lotne Brygady Biblioteczne w ramach programu „Kultura – interwencje”.

Za tajemniczą nazwą skrywa się szereg działań, które biblioteka chce zrealizować latem w przestrzeni miasta, docierając do tych osób, które kryją się przed upałem w cieniu drzew na placach zabaw, skwerach lub siedzą w domach, oddalonych od instytucji kultury i nie wyjechały na wakacje. Bibliotekarze będą podążać za legionowianami, którzy spędzają czas na świeżym powietrzu, oferując działania twórcze najmłodszym i ich opiekunom – razem lub osobno, zgodnie z ich potrzebami. Lotne brygady biblioteczne będą przemieszczały się wraz z mobilną biblioteką oraz elementami do budowania baz, animatorami i twórcami.

– Chcemy dotrzeć przede wszystkim do tych punktów miasta, które są najbardziej oddalone od Poczytalni, tak aby ułatwiać mieszkańcom dostęp do naszej oferty kulturalnej. – mówi Tomasz Talarski, Dyrektor biblioteki – Wśród zaplanowanych atrakcji przewidzieliśmy między innymi spotkania autorskie dla dzieci, zajęcia plastyczne i ruchowe, wspólne tworzenie i dekorowanie szałasów. Przemieszczając się po mieście, chcemy zaprosić legionowian do wzajemnego poznawania się, integracji, ale i spokojnej lektury – podczas każdego z wyjść utworzona zostanie strefa relaksu z parawanami, leżakami i lemoniadą.

Lotne Brygady Biblioteczne ruszą do boju w sierpniu, a wybór towarzyszących im aktywności poprzedzony zostanie konsultacjami z mieszkańcami. Więcej informacji na temat dokładnego programu będzie dostępnych już wkrótce na stronie internetowej i Facebooku biblioteki.

 

Share Post
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.