Witaj w naszej cyfrowej Poczytalni
 

Literacka ścieżka przyrodnicza

Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie, we współpracy z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta oraz Spółdzielnią Mieszkaniowo-Lokatorską w Legionowie, opracowała nową ścieżkę przyrodniczą na terenie miasta. Tablice, które zostały umieszczone w grudniu w pobliżu miasteczka ruchu drogowego na os. Sobieskiego i targowiska, dotyczą drzew i krzewów, które można znaleźć w tej okolicy.

Większość z nich poświęcona jest konkretnym drzewom (śliwie mirabelce, dębowi, brzozie, wierzbie, klonowi, jesionowi), jedna dotyczy pomników przyrody znajdujących się w Legionowie, a kolejna jest grą edukacyjną, dzięki której można nauczyć się rozpoznawania 15 gatunków okolicznych roślin.

– Może wydawać się abstrakcyjne, że Miejska Biblioteka Publiczna angażuje się w takie przedsięwzięcia, jak projektowanie ścieżki przyrodniczej – mówi Tomasz Talarski, dyrektor biblioteki – jest to jednak ściśle związane z naszą wcześniejszą działalnością. Pomysł na stworzenie tablic powstał przy okazji projektu ekologicznego „Sąsiedzi, czyli co się roi w Legionowie” i współpracy z SMLW. Dowiedzieliśmy się wtedy, że w okolicach miasteczka ruchu drogowego istniała w przeszłości ścieżka przyrodnicza, a spółdzielnia dysponuje bogatymi materiałami związanymi z jej powstaniem. Umożliwiło to stworzenie nowych materiałów edukacyjnych w tej lokalizacji, wzbogaconych o nawiązania do literatury – dodaje.

Same tablice nie ograniczają się bowiem jedynie do przekazywania informacji przyrodniczych. Nie jest zaskoczeniem, że treści opracowywane przez bibliotekarzy odnoszą się także do książek o tej tematyce. Wykorzystane przez nich zostały takie książki dziecięce, jak np.: „Mirabelka” Cezarego Harasimowicza czy „Drzewo życzeń” Katherine Applegate. Tablice zawierają również odsyłacze do księgozbioru biblioteki.

– Z naszego punktu widzenia opracowanie ekologicznych zagadnień w taki sposób, aby zachęcić dzieci, rodziców i edukatorów do pracy z tekstami literackimi oraz tablicami, było równie ważne, co dostarczenie informacji o poszczególnych gatunkach roślin – opowiada Karolina Błaszczak-Modzelewska, zastępca dyrektora biblioteki. – Na czterech tablicach znalazł się kod QR, który kieruje do dodatkowych materiałów edukacyjnych. Zawarte są w nich propozycje różnorodnych aktywności, które dzieci mogą wykonać wraz z opiekunami – zarówno rodzicami, jak i nauczycielami. Znalazły się wśród nich prace plastyczne, tematy do omówienia z bliskimi, ale także spacery tematyczne po Legionowie. Zadania zostały dostosowane do możliwości dzieci w dwóch grupach wiekowych – w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Chociaż zimowa aura i uśpiona przyroda nie sprzyjają tymczasowo korzystaniu ze ścieżki, to niewątpliwie wiosną zacznie ona w pełni służyć młodym mieszkańcom miasta, którzy będą mogli zyskać wiele nowych informacji, nie tylko o gatunkach drzewach i ich oddziaływaniu na środowisko, lecz także o literaturze.

Share Post
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.