Witaj w naszej cyfrowej Poczytalni
 

Wrzutnia – nowy sposób zwrotu zbiorów

Doczekaliśmy się! 🙂

Uruchamiamy nowy sposób zwrotu zbiorów – wrzutnię, która będzie dla Was dostępna w godzinach
pracy Centrum Komunikacyjnego, prawie przez całą dobę!

Bardzo prosimy o przestrzeganie regulaminu korzystania z wrzutni:

1. Do wrzutni zwracać można wyłącznie książki wypożyczone w Poczytalni.
2. Wrzutnia jest dostępna w godzinach otwarcia dworca PKP.
3. Książki z wrzutni wyjmowane są 2 razy dziennie w czasie pracy Biblioteki, o godz. 9.00 i 15.00.
4. Rejestracja w systemie bibliotecznym książek zwróconych do wrzutni odbywa się najpóźniej w następnym dniu roboczym.
5. Zwrot książek przetrzymanych powoduje wstrzymanie dalszego naliczania kary, jednak nie zwalnia z obowiązku uregulowania należności dotąd naliczonych.
6. Po dokonaniu zwrotu z wykorzystaniem wrzutni, Użytkownik zobowiązany jest do weryfikacji stanu swojego konta. Wątpliwości i reklamacje powinny być niezwłocznie zgłoszone osobiście, telefonicznie lub mejlowo na adres biblioteka@bibliotekalegionowo.pl
7. Książki należy wkładać pojedynczo, grzbietem do środka.
8. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych książek Biblioteka może żądać od Użytkownika wyjaśnień.
10. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów poza książkami. Stanowisko wrzutni jest monitorowane.
11. Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z wrzutni. Jest to nasza wspólna własność 🙂

Wrzutnia została zakupiona dzięki Urzędowi Miasta Legionowo. Bardzo dziękujemy panu Prezydentowi Romanowi Smogorzewskiemu za osobiste zaangażowanie 🙂

Regulamin wrzutni zawarty jest w regulaminie Biblioteki dostępnym tutaj: REGULAMIN 2020

Share Post
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.