Witaj w naszej cyfrowej Poczytalni
 

Zapraszamy do udziału w badaniu społecznym

Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie w ramach realizacji projektu „Biblioteka – dom inicjatyw” dofinansowanego z programu BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, zobowiązana jest do przeprowadzenia diagnozy potrzeb i potencjału kulturowego mieszkańców. We wrześniu proces ten wejdzie w nowy ważny etap – przedstawiciele Kolektywu Badawczego, odpowiedzialnego za całość badania, będą prowadzić w bibliotece grupowe i indywidualne spotkania konsultacyjne, mające na celu poznanie oczekiwań mieszkańców, ale i przetestowanie konkretnych propozycji oferty kulturalnej.

Spotkania grupowe zaplanowane są na 6 i 7 września od godziny 17.00. Będą one polegały przede wszystkim na luźnych rozmowach i potrwają ok. 1,5 godziny, a w ich trakcie mieszkańcy będą mogli wspólnie zastanowić się, jak stworzyć miejsce najlepiej służące lokalnej społeczności. Spotkanie 7.09. będzie miało charakter warsztatu projektowego z elementami Design Thinking, co pozwoli na opracowanie konkretnych propozycji działań biblioteki.

– Do udziału w spotkaniach zapraszamy mieszkańców miasta w wieku 25-44 lata, zarówno użytkowników biblioteki, jak i osoby, które z niej nie korzystają – mówi Tomasz Talarski, Dyrektor biblioteki. – Zdecydowaliśmy się skoncentrować badania na tej grupie, gdyż żeby chciała ona korzystać z biblioteki i angażować się w jej życie, mimo ciążących na niej obowiązków zawodowych i rodzinnych, oferta do niej skierowana musi być szyta na miarę i idealnie dostosowana do jej potrzeb.

Wszyscy, którzy obawiają się, że tego typu spotkania są sztuką dla sztuki i nie mają realnego wpływu na rzeczywistość, mogą być spokojni – ich zaangażowanie zostanie wykorzystane przy tworzeniu oferty kulturalnej biblioteki. W przyszłym roku planowane jest bowiem zorganizowanie konkursu na inicjatywy oddolne, w ramach którego mieszkańcy miasta i organizacje pozarządowe będą mogły podzielić się 30 tysiącami złotych na realizację projektów promujących czytelnictwo. Podstawą do stworzenia regulaminu konkursu będą wyniki prowadzonej właśnie diagnozy. Oznacza to, że na dofinansowanie i realizację będą mogły liczyć te projekty, które najlepiej spełnią oczekiwania osób, które wezmą udział w badaniach.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby włączyć się w kształtowanie przyszłości miejskiej biblioteki, prosimy o mail na adres ekobylinska@bibliotekalegionowo.pl. O kontakt prosimy także osoby, które, mimo chęci, nie mogą uczestniczyć w spotkaniach 6. i 7.09. – we wrześniu planowane są także wywiady indywidualne, zarówno stacjonarne, jak i online, w których będzie można wziąć udział w dogodnym dla siebie terminie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Share Post
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.