Witaj w naszej cyfrowej Poczytalni
 

Klub wiedzy „Historia inna niż w szkole”

Miejska biblioteka znalazła się w gronie placówek wybranych do międzynarodowego projektu „Learning circles in libraries”, finansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne/Edukacja dorosłych. Dzięki temu w bibliotece powstanie klub wiedzy „Historia inna niż w szkole”.  Jest to kolejne działanie, które bibliotekarze realizują pod skrzydłami Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – lidera projektu.

Historia w szkole to często pamięciowe opanowywanie materiału, a większość informacji podawanych jest jako absolutnie pewne. Nawet najbardziej ambitny nauczyciel rzadko ma okazję zagłębić się z uczniami w lekturze źródeł historycznych, czy weryfikować stwierdzenia z podręczników, gdyż musi gonić za realizacją podstawy programowej.

Nasz kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych, które chciałyby podejść do historii w inny sposób – w czasie spotkań będziemy poszukiwać oraz analizować źródła dotyczące wybranych tematów związanych z historią. Będziemy rozmawiać m. in. o Legionowie w dwudziestoleciu międzywojennym, obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja na początku XX wieku, ale także o kwestiach zaproponowanych przez członków klubu. Chcemy, aby w ramach działalności klubu uczestnicy nauczyli się odróżniać teksty naukowe od popularnonaukowych czy publicystyki, pozyskiwać rzetelne informacje i krytycznie analizować treści dostępne w internecie. Będą mogli także poznać sposoby dotarcia do źródeł historycznych (cyfrowe zasoby archiwów, bibliotek i muzeów) oraz metody ich analizy. Nasz klub wiedzy będzie miał na celu pokazanie, że historia to przede wszystkim sztuka logicznego myślenia, czytania ze zrozumieniem oraz skutecznego poszukiwania informacji i te umiejętności będziemy doskonalić wspólnie z uczestnikami spotkań poprzez wspólną lekturę źródeł historycznych.

Od 19.04.2021 będziemy spotykać się przez 6 tygodni w poniedziałki o godzinie 17.30. Ze względu na obecne warunki epidemiczne, spotkania będą się odbywać w formie online na platformie zoom, ale jeżeli tylko sytuacja na to pozwoli, przejdziemy do spotkań stacjonarnych w Poczytalni.

Zapisy prowadzone są przez stronę https://learningcircles.p2pu.org/pl/signup/online-1631/. Do zapisu wymagane jest podanie adresu mailowego, na który będą później wysyłane wszelkie powiadomienia związane z klubem i odpowiedź na kilka pytań. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do klubu, ale nie ma takich możliwości technicznych lub ma problemy z zapisem, proszony jest o kontakt telefoniczny (tel. 22 732-00-36, wew. 103) lub mailowy (ekobylinska@bibliotekalegionowo.pl).

 

Klub wiedzy realizowany jest w ramach międzynarodowego projektu „Learning circles in libraries”, którego liderem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jest on finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne/Edukacja dorosłych.

Share Post
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.