Witaj w naszej cyfrowej Poczytalni
 

Konkurs na inicjatywy – spotkanie informacyjne

Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie rozpoczęła nabór wniosków do konkursu na inicjatywy oddolne w ramach projektu „Biblioteka – dom inicjatyw”, dofinansowanego z programu BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność. 

Do udziału w konkursie bibliotekarze zapraszają osoby i organizacje pozarządowe z terenu powiatu legionowskiego, które mają pomysł na wydarzenie, warsztaty, spotkanie lub inne działanie promujące czytelnictwo lub aktywizujące społeczność lokalną. Choć zgłoszone pomysły powinny być skierowane do dorosłych, w konkursie może wziąć udział również młodzież w wieku powyżej 13 lat pod opieką osoby pełnoletniej.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie pomiędzy 15 lutego a 15 marca poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej i spełnienie wymogów opisanych w regulaminie. Spośród zgłoszonych projektów komisja wyłoni od 2 do 5, które zostaną zrealizowane przy współpracy z biblioteką. Łączna pula środków przeznaczonych na ten cel wynosi 30 tys. zł.

– Przy ocenie wniosków będziemy kierować się różnymi kryteriami – mówi Tomasz Talarski, dyrektor biblioteki. – Dodatkowe punkty zdobędą np. te projekty, które skierowane są do osób w wieku 25-44 lata, odpowiadają na potrzeby zasygnalizowane w diagnozie społecznej przeprowadzonej w zeszłym roku (raport dostępny jest na naszej stronie internetowej) lub bezpośrednio wiążą się z Poczytalnią – dodaje.

A już 1 marca w godz. 17.00-19.00 zapraszamy do Poczytalni na otwarte spotkanie informacyjne. W jego trakcie bibliotekarz postara się odpowiedzieć na wszystkie pytania nurtujące zainteresowanych konkursem, podpowie też, jak poprawnie wypełnić wniosek, udzieli także informacji na temat zasobów biblioteki, z których będzie można skorzystać w czasie realizacji projektów.

 

DOKUMENTY:

Regulamin konkursu: https://www.bibliotekalegionowo.pl/wp-content/uploads/2023/02/regulamin-konkursu-na-inicjatywy-oddolne.pdf

Wykaz kosztów kwalifikowanych: https://www.bibliotekalegionowo.pl/wp-content/uploads/2023/02/załącznik-nr-1.pdf

Kryteria wyboru projektów: https://www.bibliotekalegionowo.pl/wp-content/uploads/2023/02/Załącznik-nr-2.pdf

Karta zgłoszeniowa: https://www.bibliotekalegionowo.pl/wp-content/uploads/2023/02/Formularz-zgloszeniowy-Konkurs-BLISKO.docx

Diagnoza potrzeb oraz potencjału kulturowego mieszkańców Legionowa: https://www.bibliotekalegionowo.pl/wp-content/uploads/2022/11/Diagnoza-potrzeb-oraz-potencjału-kulturowego-

mieszkańców-Legionowa.pdf

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Share Post
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.