Witaj w naszej cyfrowej Poczytalni
 

Wyjdź z inicjatywą (do biblioteki)!

Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie rozpoczyna właśnie II rok realizacji projektu „Biblioteka – dom inicjatyw”, dofinansowanego z programu BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność. Po przeprowadzonej w zeszłym roku diagnozie potrzeb i potencjału kulturowego mieszkańców, przyszła pora na ogłoszenie konkursu na inicjatywy oddolne odpowiadające oczekiwaniom legionowian.

Głównym celem projektu „Biblioteka – dom inicjatyw” jest zaangażowanie dorosłych użytkowników w działalność biblioteki oraz pokazanie im, że mają wpływ na jej ofertę i funkcjonowanie. Ogłoszony konkurs na inicjatywy oddolne skierowany jest do osób i organizacji pozarządowych z terenu powiatu legionowskiego, a wziąć w nim może także młodzież w wieku powyżej 13 lat pod opieką osoby dorosłej. Na realizację projektów konkursowych przeznaczona jest niebagatelna suma 30 tysięcy złotych, za którą będą mogły zostać przeprowadzone 2 do 5 działań promujących czytelnictwo, aktywizujących i integrujących wokół biblioteki społeczność lokalną lub odpowiadających na oczekiwania mieszkańców wobec oferty kulturalnej tej instytucji.

Projekt regulaminu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej biblioteki, jeszcze do 14 lutego można zgłaszać do niego uwagi na adres ekobylinska@bibliotekalegionowo.pl.

– Osoby, które będą chciały zrealizować w bibliotece jakieś działanie kulturalne w ramach konkursu, będą musiały między 15 lutego a 15 marca złożyć mailowo lub osobiście formularz zgłoszeniowy – mówi Ewa Kobylińska, koordynatorka projektu. Druk będzie zawierał krótki opis proponowanych działań, potrzebnych do jego realizacji zasobów, harmonogram i kosztorys, które będą stanowiły podstawę oceny propozycji. Osoby, które będą miały problemy z wypełnieniem wniosku, będą mogły na bieżąco konsultować się z bibliotekarzami, a na przełomie lutego i marca zorganizujemy otwarte spotkanie informacyjne, podczas którego postarają się rozwiać wszelkie wątpliwości i odpowiedzieć na pytania.

W ramach projektów wyłonionych w konkursie będzie można zorganizować m. in. warsztaty, spotkania, przedstawienia, zakupić materiały plastyczne potrzebne do ich realizacji, prowadzić promocję planowanych wydarzeń, nie będzie natomiast możliwości zakupu środków trwałych, w tym także książek do biblioteki.

– Chcemy, żeby legionowianie byli nie tylko pomysłodawcami działań, lecz także mieli także realny wpływ na wyniki konkursu. Dlatego do komisji oceniającej zgłoszenia zaprosimy jedną spośród osób, które wzięły udział w zeszłorocznej diagnozie potrzeb, jako przedstawiciela mieszkańców. – mówi Tomasz Talarski, dyrektor biblioteki. – Na stronie biblioteki zamieszczony jest raport z badania oczekiwań mieszkańców miasta wobec naszej instytucji – projekty, które będą na nie odpowiadały, otrzymają dodatkowe punkty. Chcemy w ten sposób promować działania skierowane do osób w wieku 25-44 lata, które stanowią jedną z najbardziej wymagających grup odbiorców i którym trudniej jest brać udział w wydarzeniach kulturalnych ze względu na znaczne obciążenie obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi – dodaje.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 marca, a realizacja projektów przewidziana jest do końca września 2023.

 

DOKUMENTY:

Regulamin konkursu: https://www.bibliotekalegionowo.pl/wp-content/uploads/2023/02/regulamin-konkursu-na-inicjatywy-oddolne.pdf

Wykaz kosztów kwalifikowanych: https://www.bibliotekalegionowo.pl/wp-content/uploads/2023/02/załącznik-nr-1.pdf

Kryteria wyboru projektów: https://www.bibliotekalegionowo.pl/wp-content/uploads/2023/02/Załącznik-nr-2.pdf

Karta zgłoszeniowa: https://www.bibliotekalegionowo.pl/wp-content/uploads/2023/02/Formularz-zgloszeniowy-Konkurs-BLISKO.docx

Diagnoza potrzeb oraz potencjału kulturowego mieszkańców Legionowa: https://www.bibliotekalegionowo.pl/wp-content/uploads/2022/11/Diagnoza-potrzeb-oraz-potencjału-kulturowego-mieszkańców-Legionowa.pdf

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Share Post
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.