Witaj w naszej cyfrowej Poczytalni
 

Biblioteka online – w Legionowie

Projekt „Biblioteka online: program szkoleniowy dla bibliotekarzy” powstał w ramach większego programu „Kultura w sieci” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Program jest elementem tarczy antykryzysowej w kulturze i wsparciem sektora kultury w związku z utrudnieniami w działalności kulturalnej wynikającymi z sytuacji epidemii. Szkolenia dla bibliotekarzy przygotowała Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Bibliotekarze w ramach spotkań online mogą rozszerzać swoje kompetencje z zakresu docierania z ofertą do różnych grup odbiorców poprzez kanały internetowe.

Celem „Kultury w sieci” jest finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line, jak również rozwój przestrzeni umożliwiającej odbiorcom kultury korzystanie z jej zasobów w sieci. Program wspiera zadania rozwijające kapitał kulturowy odbiorców za pomocą narzędzi internetowych oraz rozwój kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury.

W ramach programu finansowane są warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania on-line służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury. Dofinansowywane są wydarzenia kulturalne on-line, m.in.: koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania z twórcami/artystami; udostępnianie zapisów wydarzeń kulturalnych (w tym: przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami); wirtualne oprowadzania, spacery po miejscach kultury, udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych – w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji, popularyzujących zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych; tworzenie stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z dziedziny kultury, tworzenie wydawnictw audio-video udostępnianych w formie elektronicznej oraz publikacji książkowych w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki).

Projekt „Biblioteka online: program szkoleniowy dla bibliotekarzy” realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.