Witaj w naszej cyfrowej Poczytalni
 

Warsztaty „Niknące obrazy – jak je zachowywać? Archiwa lokalne i społeczne”

W czwartek 2 lipca 2020 r. w Poczytalni – głównej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie, odbyły się warsztaty dotyczące tworzenia archiwów lokalnych i społecznych, poprowadzone przez Justynę Orlikowską ze Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna. Wzięli w nich udział bibliotekarze, animatorzy kultury i edukatorzy z różnych instytucji, m.in. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie, Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie, Muzeum Historycznego w Legionowie, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin, Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie, Ośrodka Kultury PomPA w Pomiechówku.

Spotkanie było okazją do zapoznania się z działalnością Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna oraz metodami, dzięki którym pozyskują informacje od członków małych społeczności lokalnych oraz sposobami, w jaki te materiały można wykorzystać. W czasie warsztatów uczestnicy zastanowili się nad szerokim znaczeniem słów KULTURA, DZIEDZICTWO i LOKALNOŚĆ, a także uzyskali wskazówki, w jaki sposób przeprowadzać wywiady, które stworzą archiwum. Swoje umiejętności w tym zakresie sprawdzili przeprowadzając krótkie rozmowy ze współuczestnikami, w czasie których mieli uzyskać i przekazać konkretne informacje.

W kolejnej części spotkania uczestnicy na przykładach dowiedzieli się, w jaki sposób można zaprezentować zebrane materiały (zdjęcia, listy, nagrania) tak, by dotarły do jak najszerszego grona odbiorców. Ważnym punktem zajęć była refleksja nad tym dlaczego tworzone są archiwa lokalne i czemu służą, a także nad tym, jakie trudności można napotkać przy ich tworzeniu, z czego one wynikają i jak sobie z nimi radzić. Na koniec każdy z uczestników zastanowił się nad tym, jak wyglądałoby jego wymarzone archiwum. Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że informacje które uzyskali posłużą im za inspirację do podjęcia działań w ramach instytucji, w których pracują.

Wartością dodaną spotkania było to, że mimo szczególnych warunków i obowiązującego reżimu sanitarnego uczestnikom udało się nawiązać nowe kontakty, które już zaowocowały pomysłami na dalszą współpracę między różnymi instytucjami w ramach tzw. sieciowania.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.


Galeria zdjęć


Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.